Kontrola a NDT

Kontrolní oddělení provádí průběžné i výstupní kontroly na našich výrobcích. Spolupráce kontrolorů se svařovacím technologem (EWT) je nezbytnou součástí každodenní práce.
Svařovací technolog je důležitým článkem výroby, kdy před začátkem zakázky posoudí svařovací procesy a v průběhu výroby kontroluje jejich dodržování, aby nedocházelo k neshodám ve výrobě.
Další pro nás velice důležitou částí kontrol je nedestruktivní (NDT) kontrola svarů. Naši kolegové provádějící tyto kontroly jsou kvalifikovány ve třídě 2. 

Nedestruktivní zkoušky:

VT level 2 - přímá i nepřímá vizuální kontrola (možnost endoskopu)
PT level 2 - penetrační test
MT level 2 - magnetická metoda

- externě zajišťujeme i speciální NDT metody jako jsou ultrazvuk UT a rentgen RT

Další metody:
- měření tloušťěk nátěrových hmot
- meření drsnosti povrchů
- rozměrové kontroly

Link Name

Link Name

Link Name

Link Name